Διαφημιστικό φυλλάδιο

Κατεβάστε το φυλλάδιο του AID για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά του, τα πεδία εφαρμογών του, την αρχιτεκτονική λειτουργίας του, κ.λπ.

Mobile app

Εγκαταστήστε το Air Polis στη φορητή σας συσκευή για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την ποιότητα αέρα (O3, NΟ2, SO2, CO και PM10), τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία αέρα και το Δείκτη Δυσφορίας.

google play icon app store icon

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AID?

Το AID είναι ένα καινοτόμο κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα για την ποιότητα αέρα, το οποίο στηριζόμενο σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο ευφυών πρακτόρων και στη συλλογή δεδομένων από σταθμούς μέτρησης, παρακολουθεί και αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες περιβάλλοντος με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών και την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων για την προστασία της υγείας των πολιτών και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης.

AID architecture

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ?

Το AID με τη χρήση ασαφούς λογικής και τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των πολιτών παρέχοντας συνεχή διαδικτυακή ενημέρωσή και αυτοματοποιημένη υπηρεσία λήψης κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση κρίσιμων υπερβάσεων αέριας ρύπανσης.

ΤΟ AID ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

μέσω της συνεχούς ενημέρωσής τους για την ποιότητα αέρα και τα επίπεδα δυσφορίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ?

Το AID είναι ένα υβριδικό σύστημα Ασαφούς Νόησης που λειτουργεί μέσω ενός κατανεμημένου πολυεπίπεδου δικτύου Ευφυών Πρακτόρων (ανάπτυξη σε Java).

AID architecture AID architecture

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ?

Το σύστημα τροφοδοτείται σε Πραγματικό Χρόνο από πολλαπλές πηγές δεδομένων μετρήσεων ώστε να:

Αντιλαμβάνεται και αξιολογεί την κατάσταση της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο
Ενημερώνει με κατάλληλα λεκτικά τους χρήστες μέσω διαδικτύου και εφαρμογής για φορητές συσκευές
Λαμβάνει αποφάσεις για την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης
Εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ AID ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

Η απλή ειδοποίηση μιας ομάδας ατόμων
Η τροποποίηση μίας γραμμής παραγωγής
Η ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας
Η μείωση ταχύτητας στόλου οχημάτων
Η επέμβαση σε συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας κ.λπ

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ποια είναι τα πεδία εφαρμογών του AID?

Αστικά κέντρα

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές περιοχές

Λατομεία και ορυχεία

Περιοχές με σημαντική περιβαλλοντική όχληση

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ?

1. Ανάγνωση σε Πραγματικό Χρόνο μετρήσεων από οποιονδήποτε αισθητήρα

2. Διαρκής παρουσίαση του συνόλου των μετρήσεων και της κατάστασης κάθε παράγοντα καθώς και πλήρους ιστορικού μετρήσεων

3. Διαδικτυακή ενημέρωση των χρηστών και του κοινού, μέσω εφαρμογής (applications) για κινητά και tablets και ιστοσελίδας

4. Αυτοματοποιημένη και συνεχής ενημέρωση όταν το σύστημα ανιχνεύει υπερβάσεις ορίων ή μη φυσιολογικές τιμές

+

5. Αξιοπιστία σε κρίσιμες καταστάσεις

6. Ανοχή σε σφάλματα με τη χρήση Ασαφούς Άλγεβρας

7. Υποστήριξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών παρέμβασης στο περιβάλλον

8. Περιορισμός των απαιτούμενων αναγκών και ενεργειών σε μη κρίσιμες καταστάσεις

9. Αυτόματη μεταβολή του ρυθμού λειτουργίας όταν ανιχνευθεί ότι κάποιος από τους υπό μελέτη παράγοντες παρουσιάζει ή πλησιάζει σε υπέρβαση των ορίων

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ?

1. Η δυνατότητα δυναμικής σχεδίασης και προσαρμογής (customize) των χαρακτηριστικών του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες του κάθε χρήστη.

2. Η δυνατότητα διασύνδεσης με κάθε υπάρχον σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα.

3. Η παρακολούθηση πεπερασμένου αριθμού παραμέτρων, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να βλέπει ή να λαμβάνει οδηγίες μόνο για αυτό που τον ενδιαφέρει ή αφορά.

4. Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα προσαρμοσμένης απεικόνισης της πληροφορίας όταν το σύστημα ανιχνεύει υπερβάσεις ορίων ή μη φυσιολογικές τιμές.

5. Η υποστήριξη καταγραφής δεδομένων σε ανοιχτή βάση δεδομένων.