ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ

To AID αναπτύχθηκε με τη συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και ειδικότερα η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδότησαν μέρος αυτού, στα πλαίσια της Πράξης "Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης", ΓΓΕΤ 2009.

Διάρκεια: 3 έτη, 2011-2014

Προϋπολογισμός: 189.000 €

Υπεργολάβος: Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής, του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2018

08/2018

Νέες εκδόσεις της εφαρμογής Air Polis για κινητά και tablets με λειτουργικό iOS και Android και παρακολούθηση της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο στη Θεσσαλονίκη

2017

11/2017

Προσθήκη νέου σταθμού μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM2.5) στη Θεσσαλονίκη

05/2017

5ο βραβείο στο 7ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας (NBG Business Seeds) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

2016

12/2016

Μετεγκατάσταση του σταθμού μετρήσεων σε κτίριο του Α.Π.Θ. και συνέχιση της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης

2013

10/2013

Ανάπτυξη της εφαρμογής Air-Polis για κινητά τηλεφώνα και tablets (iOS)

05/2013

Εγκατάσταση του σταθμού μετρήσεων σε κτίριο του Δήμου Θεσ/νίκης
Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος AID στη Θεσ/νίκη

03/2013

Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με ιστορικά δεδομένα

01/2013

Σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού και αρχιτεκτονικής του δικτύου

2012

07/2012

Καθορισμός πρωτοκόλλου συμπεριφοράς όλων των ευφυών πρακτόρων του συστήματος

Έναρξη