Διαφημιστικό φυλλάδιο

Κατεβάστε το φυλλάδιο του AID για να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά του, τα πεδία εφαρμογών του, την αρχιτεκτονική λειτουργίας του, κ.λπ.

Mobile app

Εγκαταστήστε το Air-Polis, την εφαρμογή του AID σε iOS, για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (NΟ2, O3), τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία και το δείκτη δυσφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AID?

Το AID είναι ένα καινοτόμο κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα για την ποιότητα αέρα και τις συνθήκες δυσφορίας, το οποίο στηριζόμενο σε δίκτυα σταθμών μέτρησης και σε δίκτυα ευφυών πρακτόρων, παρακολουθεί και αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο την αέρια ρύπανση και το δείκτη δυσφορίας για να ενημερώνει τους χρήστες μέσω διαδικτύου και εφαρμογής για κινητά και να παρέχει αυτοματοποιημένη υπηρεσία λήψης αποφάσεων και μέτρων αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων για την προστασία της υγείας των πολιτών.

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ?

Το AID αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο.

Αντικείμενο του AID είναι η προστασία της υγείας των πολιτών μέσω της συνεχούς ενημέρωσής τους στο κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο και η παροχή υπηρεσίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων σε αρμόδιους φορείς περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κρίσιμων υπερβάσεων αέριας ρύπανσης

ΤΟ AID ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

μέσω της συνεχούς ενημέρωσής τους για την ποιότητα αέρα και τα επίπεδα δυσφορίας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ?

Το AID είναι ένα υβριδικό σύστημα Ασαφούς Νόησης που λειτουργεί μέσω ενός κατανεμημένου πολυεπίπεδου δικτύου Ευφυών Πρακτόρων (ανάπτυξη σε Java).

AID architecture AID architecture

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ποια είναι τα πεδία εφαρμογών του AID?

Αστικά κέντρα

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές περιοχές

Λατομεία και ορυχεία

Περιοχές με σημαντική περιβαλλοντική όχληση

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ?

Το σύστημα τροφοδοτείται σε Πραγματικό Χρόνο από πολλαπλές πηγές δεδομένων μετρήσεων ώστε να:

Αντιλαμβάνεται και αξιολογεί την κατάσταση της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο
Ενημερώνει με κατάλληλα λεκτικά τους χρήστες μέσω διαδικτύου και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα
Λαμβάνει αποφάσεις για την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης
Εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ?

Η απλή ειδοποίηση μιας ομάδας ατόμων
Η τροποποίηση μίας γραμμής παραγωγής
Η ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας
Η μείωση ταχύτητας στόλου οχημάτων
Η επέμβαση σε συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας κ.λπ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ?

1. Ανάγνωση σε Πραγματικό Χρόνο μετρήσεων από οποιονδήποτε αισθητήρα

2. Διαρκής παρουσίαση του συνόλου των μετρήσεων και της κατάστασης κάθε παράγοντα καθώς και πλήρους ιστορικού μετρήσεων

3. Διαδικτυακή ενημέρωση των χρηστών και του κοινού, μέσω εφαρμογής (applications) για κινητά και tablets και ιστοσελίδας

4. Αυτοματοποιημένη και συνεχής ενημέρωση όταν το σύστημα ανιχνεύει υπερβάσεις ορίων ή μη φυσιολογικές τιμές

+

5. Αξιοπιστία σε κρίσιμες καταστάσεις

6. Ανοχή σε σφάλματα με τη χρήση Ασαφούς Άλγεβρας

7. Υποστήριξη αυτοματοποιημένων μηχανισμών παρέμβασης στο περιβάλλον

8. Περιορισμός των απαιτούμενων αναγκών και ενεργειών σε μη κρίσιμες καταστάσεις

9. Αυτόματη μεταβολή του ρυθμού λειτουργίας όταν ανιχνευθεί ότι κάποιος από τους υπό μελέτη παράγοντες παρουσιάζει ή πλησιάζει σε υπέρβαση των ορίων

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ?

1. Η δυνατότητα δυναμικής σχεδίασης και προσαρμογής (customize) των χαρακτηριστικών του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες του κάθε χρήστη.

2. Η δυνατότητα διασύνδεσης με κάθε υπάρχον σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα.

3. Η παρακολούθηση πεπερασμένου αριθμού παραμέτρων, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να βλέπει ή να λαμβάνει οδηγίες μόνο για αυτό που τον ενδιαφέρει ή αφορά.

4. Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα προσαρμοσμένης απεικόνισης της πληροφορίας όταν το σύστημα ανιχνεύει υπερβάσεις ορίων ή μη φυσιολογικές τιμές.

5. Η υποστήριξη καταγραφής δεδομένων σε ανοιχτή βάση δεδομένων.